DE KOSTEN

Infinity College is een particuliere school. Dit betekent dat het onderwijs door de ouders betaald wordt. De tarieven van Infinity College voor een volledig schooljaar zijn circa 50% lager dan bij andere particuliere scholen en zijn inclusief schoolboeken.

Inclusief

• Boeken

• Sportfaciliteiten

• Coaching en vakdocenten op school en op afstand

• Kosten staatsexamen

Exclusief

• Laptop

• Psychologische en orthopedagogische ondersteuning

• Studiereisjes etc.

Kosten

onderbouw: € 13.000,-

mavo: € 14.000,-

havo: € 14.000,-

vwo: € 15.000,-

2 jaar in 1 vmbo-tl € 16.000,-

2 jaar in 1 havo: € 16.000,-

2 jaar in 1 vwo: € 17.000,-

certificaat: € 2.500,-

Waarom ouders kiezen voor het Infinity College

Betalingsmogelijkheden

Het studiegeld dient voorafgaand aan het schooljaar betaald te worden. Bij latere instroom binnen 15 dagen na de inschrijving van de leerling. Voor instroom na 1 december geldt een kortingstarief. Infinity College biedt de mogelijkheid om de studiekosten van een volledig studiejaar te voldoen in 3 gelijke termijnen(1 september, 1 december, 1 maart) Bij betaling in termijnen worden de studiekosten met 7% verhoogd.

Restitutie

Indien een leerling het schooljaar niet afmaakt wordt het resterende studiegeld gerestitueerd. Het schooljaar verdelen we in 10 maanden. Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden.