ONDERWIJSAANBOD
EN VAKKEN

Het Infinity College biedt een breed onderwijsaanbod op mavo-, havo- en vwo-niveau:

Brugklas
Onderbouw
Bovenbouw
Versneld examenjaar
Profielwijziging
Certificaten

Onderbouw

De onderbouw duurt bij ons 2 jaar. In deze onderbouwperiode bieden we het onderwijsprogramma voor de brugklassen. Afhankelijk van jouw ambities en mogelijkheden. Het is daarbij mogelijk om het vakkenpakket in te richten naar jouw tempo en niveau. Hoe we dat aanpakken bespreken we tijdens een persoonlijk gesprek. Belangrijk uitgangspunt daarbij is overeenstemming tussen jou, je ouders en school. Wij willen namelijk weten wat jou echt boeit.

Bovenbouw

In de bovenbouw zijn er meerdere mogelijkheden. Je kiest een profiel, en elk profiel leidt naar dezelfde bestemming: het eindexamen. Je kunt bij ons eindexamen doen op mavo(vmbo-tl)-, havo- en vwo-niveau. Alles staat in de bovenbouw in het teken van jezelf trainen om op enig moment eindexamen te doen. Ook hierin houden we rekening met jouw niveau en tempo.


Staatsexamens bieden hiervoor alle mogelijkheden en hebben een bewezen resultaat. Je kunt het maximale uit je jezelf halen. Staatsexamens maken al ruim 150 jaar deel uit van het hedendaagse onderwijs. Onze ervaring is in de afgelopen 80 jaar opgebouwd; we realiseren een gemiddeld slagingspercentage van 96%.

André Vagevuur docent Tekenen

"Ik heb het gevoel dat als ik 5 of 9 leerlingen in de klas heb, dat het meer een gesprek is, een discussie. Het is uitdagen. Je leert de leerling persoonlijk kennen. Dat is voor de leerling prettiger, maar ook voor mij als docent."

2 jaar in 1

Je kunt bij het Infinity College 2 jaar in 1 jaar doen. We combineren dan het examenjaar met het voorexamenjaar. Het betekent wel dat je een intensief traject ingaat. We begeleiden je actief, zodat je op tijd klaar bent voor het eindexamen. Bij ons kan je op deze manier tijd inhalen op zowel mavo(vmbo-tl)-, havo-, als vwo-niveau.

Een ander profiel nodig voor je studie?

Je hebt een profiel gekozen waarmee je niet de studie kunt volgen die je graag wilt. Wij kunnen je helpen om bijvoorbeeld toch dat diploma met een NT-profiel te behalen. Proeflessen behoren daarbij tot de mogelijkheden.

Certificaten

Wil je alleen de vakken over doen die je het vorige jaar niet behaald hebt? Of wil je voor een vak een hoger cijfer halen? Via deelcertificaten kun je alsnog een volledig diploma halen. Wij zorgen voor extra aandacht en focus om je doelen te bereiken.

Vakkenaanbod

Op het Infinity College kunnen leerlingen de volgende vakken volgen:

mavo

Nederlands

Engels

Duits

Frans

Spaans

Economie

Nask

Wiskunde

Biologie

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Tekenen

Gym

Handvaardigheid

havo

Nederlands

Engels

Duits

Frans

Spaans

Economie

M en O

Wiskunde A

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Informatica

Filosofie

Tekenen

Maatschappijwetenschappen

Gym

Handvaardigheid

vwo

Nederlands

Engels

Duits

Frans

Spaans

Economie

M en O

Wiskunde A

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Informatica

Filosofie

Tekenen

Maatschappijwetenschappen

Gym

Handvaardigheid

Latijn

Grieks