OVER HET
INFINITY COLLEGE

Onderwijs draagt bij aan het fundament van de brede ontwikkeling van leerlingen. Dat maakt het onze taak om juist de ontwikkeling van onze leerlingen optimaal te faciliteren.

Wij zien onze school dus ook als een omgeving waarin leerlingen de kans krijgen om geboeid te raken. Niet alleen door de lesstof, maar ook door elkaar en de omgeving. Kortom: leren om te leven en niet leven om te leren.

Behoefte individu centraal

Infinity College maakt gebruik van het bewezen onderwijsconcept van De Wereldschool. Sinds 1948 wordt succesvol wereldwijd lesgegeven. In dit concept begeleiden vakdocenten leerlingen op afstand in het buitenland. De ouders hebben daarbij een coachende rol. Het grote voordeel van het Wereldschool onderwijs is de flexibiliteit. Het onderwijs wordt om de leerling heen gevormd. Het Infinity College biedt dus wat jij nodig hebt! Je kunt leren op je eigen niveau en tempo.


Op het Infinity College wordt die rol van ouders vervuld door professionele coaches. Zij begeleiden je dagelijks op school bij het bereiken van je leerdoelen. Daarnaast is je vakdocent op afstand nu dichtbij. Je krijgt nu les van vakdocenten op school. Ook is je vakdocent de gehele week bereikbaar per mail en Skype. Je kan altijd je vragen stellen! Deze toevoegingen op het al bewezen onderwijsconcept, zorgen voor een optimale leeromgeving. Op basis van het Wereldschoolconcept helpt het Infinity College je bij het behalen van je diploma.

De snelle veranderingen in de huidige maatschappij, vragen van ons allemaal dat we blijven leren. Een leven lang leren dus. Hoe doen wij dat en wat hebben we daar voor nodig? Wij richten ons niet enkel op het vergaren van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. We creëren zoveel mogelijk momenten om tot leren te komen. We leren je om te leren. Jouw ontwikkeltempo en leerbehoefte staan hierbij centraal. De inhoud van het onderwijs wordt om jou heen georganiseerd. Zowel bij het vakkenpakket, als bij de inzet van docenten. Ook extra hulp en vakoverstijgende activiteiten organiseren we op deze manier. Alles wat jij nodig hebt om tot de gewenste ontwikkeling te komen, is op één plaats aanwezig. Aan welke ontwikkeling werken we samen? We leren je om te leren, en creatief en probleemoplossend te denken. Het Infinity college helpt je daar graag bij.

Quino leerling versneld examenjaar vwo

“Op het Infinity College vind ik het fijn dat we leskrijgen in kleine klassen. Ook kan ik mijn docenten via email en Skype om hulp vragen waardoor ik lekker door kan werken. Het past goed bij me dat ik zelf kan bepalen hoeveel tijd ik per vak besteed en dat ik vooruit kan werken met vakken die me gemakkelijk afgaan.”

Coaches en vakdocenten

Voor elk vak is een vakdocent beschikbaar. De vakdocent is naast de lessen op school gedurende de week ook online beschikbaar via email en Skype. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de jarenlange kennis, ervaring en systemen die De Wereldschool gebruikt bij het begeleiden van leerlingen. Samen met de coaches zijn de vakdocenten intensief betrokken bij je leerroute. We zorgen ervoor, dat jouw contactmomenten met de coaches en docenten, aansluiten bij jouw behoefte. In de praktijk betekent dit, dat als je bij een bepaald vak meer directe instructie nodig hebt, je deze ook krijgt. Voor een ander vak kun je minder behoefte hebben aan instructiemomenten. Zo gaan we individueel gericht en efficiënt om met kennisoverdracht.

Klassengrootte

De klassengrootte is wisselend. Het ene moment krijg je directe instructie van een vakdocent in een groepje van 5 tot 10 leerlingen. Het andere moment kun je in een grotere groep, je eigen programma volgen. Hulp is nooit ver weg en is er als jij die nodig hebt.

Moeder Rogar leerling 5 vwo

“Niet elke kind gedijt in een scholengemeenschap met duizend leerlingen. De kleinschaligheid die je hier hebt, het gezien worden  en je gezien voelen is zo belangrijk. Voor onze zoon en ik denk voor heel veel kinderen.”

Veelzijdig

Het Infinity college biedt jou afwisseling in contact met docenten, een individueel programma, sport en cultuur. Rond de school zijn diverse sportfaciliteiten aanwezig. Volgens ons bestaat de goede manier van kennisoverdracht uit afwisseling, jij en je coach hebben de regie. Op deze manier bieden we de mogelijkheid om elkaars rol en taak te versterken. Wij realiseren daarmee een inspirerende en veelzijdige omgeving voor jou, de docenten èn de coaches. We doen dit door gebruik te maken van een onderwijsconcept met bewezen resultaat.

De school

Een voorspelbare omgeving is een belangrijke voorwaarde voor de inrichting van flexibel onderwijs. Voorspelbaar wat betreft plaats en tijd. De school is dus goed bereikbaar en voorzien van alle benodigde faciliteiten. Lestijden zijn iedere dag van 8:45 tot 17:00 uur. Door deze lestijden is er minder of geen huiswerk thuis.


Infinity College heeft het jaar opgedeeld in 5 overzichtelijke onderwijsblokken van 7 weken. Elk blok wordt afgesloten met een toetsweek.

Flexibel vakantierooster

Het Infinity College volgt het rooster voor de zomer- en kerstvakantie dat door de overheid in de betreffende regio wordt voorgeschreven. Tijdens de herfst-, voorjaars-, en meivakantie zijn wij geopend. Leerlingen kunnen in overleg met school vier weken vakantie opnemen op een zelfgekozen moment.