STARTEN BIJ HET
INFINITY COLLEGE

Het belangrijkste bij jouw aanmelding is het intakegesprek. Daar hechten wij veel waarde aan omdat we ons samen gaan verbinden aan jouw uitdaging. Samen met je ouders heb je een gesprek met de schoolleider en de coach die betrokken is bij jouw ontwikkelplan.

Het intakegesprek

Wij zijn meer geïnteresseerd in jouw toekomst dan in het verleden. Toch kan het makkelijk zijn om wat voor jou belangrijk is, mee te nemen naar een intakegesprek. Ben je trots op de CITO-score die je jaren geleden behaald hebt? Neem die vooral mee. Dit geldt ook voor cijferlijsten en andere informatie die je hebt van vorige scholen. Heb je niets om mee te nemen? Geen enkel probleem. Onze onderwijskundigen zijn prima

in staat om toetsen en testen te verzorgen, indien nodig.

Flexibele instroom

Instromen is gedurende het hele schooljaar mogelijk. Wel is het aan te raden om aan het begin van het schooljaar in te stappen als je in een regulier tempo wilt werken. Je kunt dan samen optrekken met je klasgenoten. Voor examenleerlingen gelden wel vaste momenten van aanmelding. De voorbereiding op een examen neemt nu eenmaal een aantal maanden in beslag. Bovendien is er een vast examenmoment. Een leerling die na de maand november start, kan daarom niet meer in hetzelfde cursusjaar een volledig diploma examen doen. Deelcertificaten zijn in overleg wel mogelijk, mits de aanmelding bij DUO voor eind december gedaan kan worden.