ONDERWIJSAANBOD

Het Infinity College kent een breed onderwijsaanbod op mavo-, havo- en vwo-niveau: Onderbouw Bovenbouw Versneld examenjaar Profielwijziging Certificaten

Onderbouw

De onderbouw duurt bij ons twee jaar (mavo) of drie jaar (havo en vwo). In deze onderbouwperiode bieden we het onderwijsprogramma voor de brugklassen. Het is daarbij mogelijk om het vakkenpakket specifiek in te richten naar het tempo en niveau van jouw kind. Hoe we dat aanpakken bespreken we graag tijdens een persoonlijk gesprek. Wij willen namelijk weten wat jouw kind écht boeit. Dat wordt gebruikt voor het bepalen van het persoonlijke leertraject. Belangrijk uitgangspunt daarbij is overeenstemming tussen jouw kind, jullie als ouders en school.

Bovenbouw

In de bovenbouw zijn er meerdere mogelijkheden. Jouw kind kiest een profiel, waarbij elk profiel leidt naar dezelfde bestemming: het eindexamen. Hij of zij kan bij ons eindexamen doen op mavo(vmbo-tl)-, havo- en vwo-niveau. Alles staat in de bovenbouw in het teken van het trainen van de leerling om op enig moment eindexamen te doen. Ook hierin houden we rekening met het niveau en tempo van jouw kind.

Staatsexamens maken al ruim 150 jaar deel uit van het hedendaagse onderwijs en bieden alle mogelijkheden voor het persoonlijke leertraject van jouw kind. Op deze manier kan hij of zij het maximale uit zichzelf halen. Bovendien hebben de staatsexamens een bewezen resultaat. In de afgelopen 80 jaar realiseerden we een gemiddeld slagingspercentage van maar liefst 96%.

André Vagevuur docent Tekenen

"Ik heb het gevoel dat als ik 5 of 9 leerlingen in de klas heb, dat het meer een gesprek is, een discussie. Het is uitdagen. Je leert de leerling persoonlijk kennen. Dat is voor de leerling prettiger, maar ook voor mij als docent."

2-jaar-in-1

Bij het Infinity College kan jouw kind, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, ook 2-jaar-in-1 doen. We combineren dan het examenjaar met het voorexamenjaar. Het betekent wel dat je zoon of dochter een intensief traject ingaat. We begeleiden hem of haar actief, zodat je zoon of dochter op tijd klaar is voor het eindexamen. Bij ons kan jouw kind op deze manier tijd inhalen op zowel mavo(vmbo-tl)-, havo-, als vwo-niveau.

Een ander profiel nodig voor je studie?

Heeft jouw kind een profiel gekozen waarmee niet dé studie gevolgd kan worden die hij of zij graag zou willen? Wij kunnen jouw zoon of dochter helpen om het profiel bij te sturen en bijvoorbeeld toch dat diploma met een NT-profiel te behalen. Proeflessen behoren daarbij zeker tot de mogelijkheden.

Certificaten

Wil jouw kind alleen de vakken over doen die hij of zij het vorige jaar niet behaald heeft? Of wil je kind voor een vak een hoger cijfer halen? Via deelcertificaten kan er alsnog een volledig diploma behaald worden. Wij zorgen voor extra aandacht en focus om de gestelde doelen te bereiken.

Vakkenaanbod

Op het Infinity College kunnen leerlingen de volgende vakken volgen:

mavo

Nederlands

Engels

Duits

Frans

Spaans

Economie

NaSk 1 & 2

Wiskunde

Biologie

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Tekenen

Maatschappijkunde

Gym

Beeldende vorming

havo

Nederlands

Engels

Duits

Frans

Spaans

Economie

Bedrijfseconomie

Wiskunde A

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Informatica

Filosofie

Tekenen

Maatschappijwetenschappen

Maatschappijleer

Gym

Beeldende vorming

vwo

Nederlands

Engels

Duits

Frans

Spaans

Economie

Bedrijfseconomie

Wiskunde A

Wiskunde B

Wiskunde C

Wiskunde D

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Informatica

Filosofie

Tekenen

Maatschappijwetenschappen

Maatschappijleer

Gym

Beeldende vorming

Latijn

Grieks

Naast dit aanbod bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor extra talen, zoals Arabisch, Chinees of Russisch. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Geïnteresseerd in
een vrijblijvende
kennismaking?

image