STARTEN BIJ HET
INFINITY COLLEGE

Het belangrijkste bij de aanmelding van jouw kind is het intake gesprek. Daar hechten wij veel waarde aan omdat we ons samen gaan verbinden aan de uitdaging van jouw zoon of dochter. Bij dit gesprek ben je als ouder(s) aanwezig, samen met jouw zoon of dochter. Vanuit Infinity College nemen de rector en/of een van de coaches die betrokken is bij het ontwikkelplan van uw kind deel aan het gesprek.

Het intake gesprek

Wij zijn geïnteresseerder in de toekomst van jouw kind dan in zijn of haar verleden. Toch kan het handig zijn dat jouw kind iets meeneemt naar het intake gesprek, dat belangrijk voor hem of haar is. Is hij of zij bijvoorbeeld trots op de CITO-score die behaald is? Neem die vooral mee. Maar het mag ook iets totaal anders zijn. Wat ook handig is om mee te nemen, zijn de cijferlijsten en andere informatie die je hebt van vorige scholen. Is er niets om mee te nemen? Geen enkel probleem. Onze onderwijskundigen zijn prima in staat om toetsen en testen te verzorgen, indien dat nodig mocht zijn.

Flexibele instroom

Bij Infinity College is instromen gedurende het hele schooljaar mogelijk. Wel is het aan te raden om aan het begin van het schooljaar in te stappen als jouw kind in een regulier tempo wil werken. Hij of zij kan dan makkelijk samen optrekken met klasgenoten.

Een uitzondering op deze flexibele instroom vormen de examenleerlingen. Voor hen gelden wel vaste momenten van aanmelding. De voorbereiding op een examen neemt nu eenmaal een aantal maanden in beslag. Bovendien is er een vast examenmoment. Start jouw zoon of dochter na de maand november in een examenjaar, dan kan hij of zij niet meer in hetzelfde schooljaar een volledig diploma examen doen. Het behalen van deelcertificaten is in overleg wel mogelijk, mits de aanmelding daarvoor vóór eind december bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) gedaan kan worden. Die aanmelding regelen wij voor je.

Geïnteresseerd in
een vrijblijvende
kennismaking?

image