VOORBEREIDING OP EEN SUCCESVOLLE TOEKOMST

Voor een succesvolle toekomst is een diploma belangrijk. Maar ook dat we juist jouw talenten uitvergroten. Onze coaches en docenten helpen jou hierbij door je intensief te begeleiden.

Studiekeuze en advies

Een diploma is belangrijk, maar nog belangrijker is wat jouw kind daarmee gaat doen. Wij ondersteunen hem of haar actief in de keuze voor een vervolgstudie. Al tijdens de eerste leerjaren op het Infinity College maken leerlingen kennis met vakspecialisten uit het bedrijfsleven. Binnen ons netwerk benutten we alle mogelijkheden om samen met jouw kind een goed beeld te krijgen van de opties voor diens toekomst. Een academic experience is hiervan een voorbeeld.

Talentontwikkeling

Ons uitgangspunt is dat je talent moet uitvergroten. We gaan ons dus vooral richten op wie jouw zoon of dochter is en waar hij of zij al goed in is of goed in kan worden. We gaan hem of haar zeker niet veranderen. Als we de talenten samen hebben ontdekt, is dat de basis waar we vanuit gaan. Dingen die jouw kind lastig vindt, gaan we zeker niet uit de weg. Uitdagingen zullen er dus absoluut zijn. We investeren in het versterken van zaken waar jouw kind mee vooruit komt in de studie en loopbaan.

Linde leerling 4 havo 

"Na mijn havo wil ik graag professioneel ballet gaan doen. Dit jaar doe ik al in 3 vakken staatsexamen zodat ik volgend jaar nog meer tijd heb voor mijn balletcarrière. Als mijn lessen van ballet wijzigen dan kan het Infinity College daar meteen goed mee om gaan, ze plannen mijn lessen en huiswerk dan anders in. Zo heb ik geen zorgen over mijn balletlessen én geen zorgen over school."

Netwerk

Het hebben van een goed netwerk is belangrijk. Niet alleen tijdens de studie, maar vooral ook na de schoolloopbaan. Op het ene moment heeft je kind het nodig om zelf verder te komen. Op een ander moment kan hij of zij het inzetten om een ander verder te helpen. In beide gevallen vult hij of zij een behoefte in die zeer waardevol is. Wij nodigen jouw kind uit om ook na het behalen van het diploma deel uit te blijven maken van ons netwerk.

Staatsexamen

Het belangrijkste einddoel is het behalen van het diploma. Bij ons doet je kind dat via de staatsexamens. De centraal schriftelijke examens zijn landelijk vastgesteld en vinden plaats vanaf de tweede week van mei. Het staatsexamen kent ook een college-examen (mondeling) en dat is in juli.

Vader Diederik leerling versneld examenjaar vwo

"Mijn zoon wilde haast maken met zijn studie en heeft gekozen voor 2-jaar-in-1 vwo. Het is een kort intensief traject waarin hij snel contact heeft gelegd met andere leerlingen."

Geïnteresseerd in
een vrijblijvende
kennismaking?

image