WAAROM KIEZEN VOOR
HET INFINITY COLLEGE

Onderwijs draagt bij aan het fundament van de brede ontwikkeling van jouw kind. Dat maakt het onze taak om juist de ontwikkeling van hem of haar optimaal te faciliteren. Wij zien onze school dan ook als een omgeving waarin leerlingen de kans krijgen om geboeid te raken. Niet alleen door de lesstof, maar ook door elkaar en de omgeving. Kortom: leren om te leven en niet leven om te leren.

Bewezen onderwijsconcept

Infinity College maakt gebruik van het bewezen onderwijsconcept van De Wereldschool. Sinds 1948 wordt succesvol wereldwijd lesgegeven. In dit concept begeleiden vakdocenten leerlingen op afstand in het buitenland. De ouders hebben daarbij een coachende rol. Het grote voordeel van het Wereldschool-onderwijs is de flexibiliteit. Het onderwijs wordt om de leerling heen gevormd.

Quino leerling versneld examenjaar vwo

“Op het Infinity College vind ik het fijn dat we leskrijgen in kleine klassen. Ook kan ik mijn docenten via e-mail en Skype om hulp vragen waardoor ik lekker door kan werken. Het past goed bij me dat ik zelf kan bepalen hoeveel tijd ik per vak besteed en dat ik vooruit kan werken met vakken die me gemakkelijk afgaan.”

Behoefte van jouw kind centraal

Infinity College richt zich niet enkel op het vergaren van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. We creëren zoveel mogelijk momenten om tot leren te komen. Dat begint met het bepalen van de ontwikkeling waaraan we samen gaan werken. We leren jouw kind om te leren. Diens ontwikkeltempo en leerbehoefte staan hierbij centraal. De inhoud van het onderwijs wordt om hem of haar heen georganiseerd. Zowel bij het vakkenpakket als bij de inzet van docenten. Ook extra hulp en vakoverstijgende activiteiten organiseren we op deze manier. Alles wat jouw kind nodig heeft om tot de gewenste ontwikkeling te komen, is op één plaats aanwezig.

Coaches en vakdocenten

Waar de ouders bij de Wereldschool de rol van coach vervullen, zijn bij het Infinity College professionele coaches actief. Zij begeleiden jouw kind dagelijks op school bij het bereiken van zijn of haar leerdoelen. Daarnaast zijn bevoegde vakdocenten op afstand nu dichtbij, gewoon op school dus. Naast de reguliere lessen kunnen leerlingen ook gebruik maken van inloopuren bij de vakdocent. Bovendien kunnen zij gedurende de week per mail en soms ook via Skype contact onderhouden met de vakdocenten. Vragen stellen kan dus bijna altijd. Samen met de coaches zijn de vakdocenten intensief betrokken bij de leerroute van jouw kind. We zorgen ervoor dat de contactmomenten met de coaches en docenten, aansluiten bij de behoefte van je zoon of dochter. Mocht er bij een bepaald vak meer directe instructie nodig zijn, dan krijgt je kind die ook. Voor een ander vak kan er juist minder behoefte zijn aan instructiemomenten. Zo gaan we individueel gericht en efficiënt om met kennisoverdracht.

Het bewezen onderwijsconcept van Infinity College zorgt voor een optimale leeromgeving.

Klassengrootte

De klassengrootte is wisselend. Het ene moment krijg je directe instructie van een vakdocent in een groepje van 5 tot 10 leerlingen. Het andere moment kun je in een grotere groep, je Kleinschaligheid is kenmerkend voor ons onderwijs, de klassengrootte is daarbinnen wisselend. Het ene moment van de dag heeft je kind klassikaal les in groepjes van 5 tot 10 leerlingen, het andere moment heeft hij of zij individuele begeleiding. En weer een ander moment wordt er in de coachklas met een grotere groep leerlingen zelfstandig aan het eigen leerprogramma gewerkt. Ook dat is nog steeds kleine groep, maximaal 14 leerlingen. Goed om te weten is dat hulp nooit ver weg is, van de coach of van de vakdocent programma volgen. Hulp is nooit ver weg en is er als jij die nodig hebt.

Moeder Rogar leerling 5 vwo

“Niet elke kind gedijt in een scholengemeenschap met duizend leerlingen. De kleinschaligheid die je hier hebt, het gezien worden en je gezien voelen is zo belangrijk. Voor onze zoon en ik denk voor heel veel kinderen.”

Veelzijdig

Het Infinity college biedt jou afwisseling in contact met docenten, een individueel programma, sport en cultuur. Rond de school zijn diverse sportfaciliteiten aanwezig. Volgens ons bestaat de goede manier van kennisoverdracht uit afwisseling, jij en je coach hebben de regie. Op deze manier bieden we de mogelijkheid om elkaars rol en taak te versterken. Wij realiseren daarmee een inspirerende en veelzijdige omgeving voor jou, de docenten èn de coaches. We doen dit door gebruik te maken van een onderwijsconcept met bewezen resultaat.

De school

Een voorspelbare omgeving is een belangrijke voorwaarde voor de inrichting van flexibel onderwijs. Voorspelbaar wat betreft plaats en tijd. De school is dus goed bereikbaar en voorzien van alle benodigde faciliteiten. Schooltijden zijn iedere dag van 8:45 tot 17:00 uur. Door deze lestijden is er minder of geen huiswerk thuis.

Infinity College heeft het jaar opgedeeld in overzichtelijke onderwijsblokken. Elk blok wordt afgesloten met een toetsweek.

Waarom kiezen voor het Infinity College?

Bewezen onderwijsconcept
Flexibele leerroutes
Kleine klassen
Alleen bevoegde docenten
Fulltime professionele coach
Persoonlijke aandacht
Meer effectieve leertijd
Goede sfeer
Voordelig particulier onderwijs

Geïnteresseerd in
een vrijblijvende
kennismaking?

image