Onderwijs­- aanbod

Het Infinity College heeft een breed onderwijs­aanbod op mavo-, havo- en vwo-niveau: Onder­bouw, Boven­bouw, Versneld examenjaar, Profiel­wijziging en Certificaten.

Onderbouw­

De onderbouw duurt bij ons twee jaar (mavo) of drie jaar (havo en vwo). In deze onderbouw­periode bieden we het onderwijsprogramma voor de brug­klassen. Het is daarbij mogelijk om het vakken­pakket specifiek in te richten naar het tempo en niveau van je kind. Hoe we dat aanpakken bespreken we graag tijdens een persoonlijk gesprek. We willen namelijk weten wat je kind écht boeit. Deze informatie gebruiken wij bij het maken van een persoonlijk leertraject. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij de overeen­stemming tussen het kind, de ouders en de school.

Bovenbouw

In de bovenbouw zijn er meerdere mogelijkheden. Je kind kiest een profiel, waarbij elk profiel leidt naar dezelfde bestemming: het eindexamen. Hij of zij kan bij ons eindexamen doen op mavo(vmbo-tl), havo- en vwo-niveau. Alles staat in de bovenbouw in het teken van het trainen van de leerling om het eindexamen te doen. Ook hierin houden we rekening met het niveau en tempo van jouw kind. Staatsexamens maken al ruim 150 jaar deel uit van het hedendaagse onder­wijs en bieden alle mogelijk­heden voor het persoonlijke leertraject van je kind. Op deze manier kan hij of zij het maximale uit zichzelf halen. Bovendien hebben de staatsexamens een bewezen resultaat. In de afgelopen jaren realiseerden we een gemiddeld slagings­percentage van maar liefst 96%.

"Ik heb het gevoel dat als ik gemiddeld 5 tot 8 leerlingen in de klas heb, dat het meer een gesprek is, een discussie. Het is uitdagen. Je leert de leerling persoonlijk kennen. Dat is voor de leerling prettiger, maar ook voor mij als docent."

André Vagevuur, docent Tekenen

2-jaar-in-1

Bij het Infinity College kan jouw kind, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, ook een 2-jaar-in-1 doen. We combineren dan het examenjaar met het voorexamenjaar. Dat betekent wel dat je zoon of dochter een intensief traject ingaat. We begeleiden hem of haar actief, zodat hij of zij op tijd klaar is voor het eindexamen. Bij ons kan je kind op deze manier tijd inhalen op zowel mavo (vmbo-tl)-, havo-, als vwo-niveau.

Een ander profiel nodig

Heeft je kind een profiel gekozen waarmee niet de studie gevolgd kan worden die hij of zij graag zou willen? Wij kunnen je zoon of dochter dan helpen om het profiel bij te sturen en bijvoorbeeld toch dat diploma met een NT-profiel te behalen. Proeflessen zijn hierbij een mogelijkheid.

Certificaten

Wil jouw kind alleen de vakken over doen die hij of zij het vorige jaar niet behaald heeft? Of wil je kind voor een vak een hoger cijfer halen? Via deel­certificaten kan er alsnog een volledig diploma behaald worden. Wij zorgen voor extra aandacht en focus om de gestelde doelen te bereiken.

Onderwijs voor terug­kerende expats en internationals

Kinderen van internationals en expats volgen vaak onderwijs op een inter­nationale school. Wanneer zij ervoor kiezen hun onderwijs met een Nederlands mavo-, havo- of vwo-diploma af te sluiten, is een gedegen en persoonlijke begeleiding erg belangrijk. Op het Infinity College bieden wij Nederlands onderwijs met een internationale focus dat goed op het onderwijs in het buitenland aansluit. Hierdoor kan de leerling zijn of haar onderwijs voortzetten met docenten en coaches die hun achtergrond kennen én weten wat zij nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen.

Vakkenaanbod

Op het Infinity College kunnen leerlingen de volgende vakken volgen:

mavo

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Spaans
 • Economie
 • NaSk 1 & 2
 • Wiskunde
 • Biologie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Tekenen
 • Gym
 • Beeldende vorming

havo

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Spaans
 • Economie
 • Bedrijfseconomie
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Informatica
 • Filosofie
 • Tekenen
 • Maatschappijleer
 • Gym
 • Beeldende vorming

vwo

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Spaans
 • Economie
 • Bedrijfseconomie
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Informatica
 • Filosofie
 • Tekenen
 • Maatschappijleer
 • Gym
 • Beeldende vorming
 • Latijn
 • Grieks

Wil je meer weten over Infinity College? Ontdek het tijdens onze open dag!