Voorbereiding op een succesvolle toekomst

Voor een succesvolle toekomst is niet alleen een diploma belangrijk, maar ook het uitvergroten van talenten. Onze coaches helpen jouw zoon of dochter hierbij door ze intensief te begeleiden.

Studiekeuze en advies

Een diploma is belangrijk, maar nog belangrijker is wat jouw kind daarmee gaat doen. Wij onder­steunen hem of haar actief in de keuze voor een vervolgstudie. Al tijdens de eerste leerjaren op het Infinity College maken leerlingen kennis met vakspecialisten uit het bedrijfsleven. Binnen ons netwerk benutten we alle mogelijk­heden om samen met jouw kind een goed beeld te krijgen van de opties voor zijn of haar toekomst.

Talentontwikkeling

Ons uitgangspunt is dat je talent moet uitvergroten. We gaan ons dus vooral richten op wie jouw zoon of dochter is en waar hij of zij al goed in is of kan worden. Als we de talenten samen hebben ontdekt, is dat de basis waar we vanuit gaan werken. Dingen die jouw kind lastig vindt, gaan we hierbij niet uit de weg. Uitdagingen zullen er dus absoluut zijn en blijven.

"Lessen krijgen we in kleine groepjes. Docenten nemen écht de tijd om dingen uit te leggen, net zolang tot je het snapt. Ze houden je ook goed bij de les. Net als de coach trouwens. Maar als je laat zien dat je je werk goed bijhoudt, krijg je ook vertrouwen. Dat vind ik heel fijn."

Mila, leerling 4 havo

Netwerk

Het hebben van een goed netwerk is belangrijk. Niet alleen tijdens de studie, maar vooral ook na de schoolloopbaan. Op het ene moment heeft je kind het nodig om zelf verder te komen, op een ander moment kan hij of zij het inzetten om een ander verder te helpen. Wij nodigen jouw kind dan ook uit om na het behalen van het diploma deel uit te blijven maken van ons netwerk.

Staatsexamen

Het belangrijkste einddoel is het behalen van het diploma. Bij ons doet je kind dat via de staats­examens. De centraal schriftelijke examens zijn landelijk vastgesteld en vinden plaats vanaf de tweede week van mei. Het staatsexamen kent ook een college-examen (mondeling), dat is in juli.

Diplomagarantie

Wij bieden als eerste onderwijs­instelling in Nederland een diploma­garantie aan. Op basis van onze lesmethode en hoge slagings­percentages uit afgelopen jaren, zetten wij deze vernieuwende stap. Een stap waar jouw kind van kan profiteren. Hoe het werkt? Je kind maakt eerst uitgebreid kennis met Infinity College voordat je start met het leer­programma. We kijken naar de leerbehoeften, zijn of haar talenten en interesses en waar eventueel extra hulp nodig is. Op basis daarvan ontwikkelt Infinity College een eigen leertraject, speciaal voor jouw kind. Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpak tot succes leidt, oftewel het behalen van het diploma. Als zowel jij als je kind akkoord gaat met deze aanpak, dan koppelen wij daar een diplomagarantie aan.

Wil je meer weten over Infinity College? Ontdek het tijdens onze open dag!