Waarom kiezen voor Infinity College?

Onderwijs draagt bij aan het fundament van de brede ontwikkeling van je kind. Dat maakt het onze taak om de groei van hem of haar zo goed mogelijk te onder­steunen. Wij zien onze school dan ook als een omgeving waarin leer­lingen de kans krijgen om geboeid te raken. Niet alleen door de lesstof, maar ook door elkaar en de omgeving. Kortom: leren om te leven en niet leven om te leren.

Bewezen onderwijs­concept

Het Infinity College maakt gebruik van het bewezen onderwijs­concept van IVIO. In deze groep van onderwijs­organisaties bieden we hoogwaardig persoonlijk onderwijs voor jongeren. Zo helpen we leerlingen met ieder een eigen achtergrond om hun talenten te ontwikkelen.

“Op het Infinity College vind ik het fijn dat we leskrijgen in kleine klassen. Ook kan ik mijn docenten via e-mail en Teams om hulp vragen waardoor ik lekker door kan werken. Het past goed bij me dat ik zelf kan bepalen hoeveel tijd ik per vak besteed. Bovendien kon ik al in mijn derde jaar een profiel kiezen.”

Trishul, leerling 3 vwo

Behoefte van je kind centraal

Wij richten ons niet alleen op het vergaren van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, maar creëren ook zoveel mogelijk momenten om tot leren te komen. Dat begint met het bepalen van de ontwikkeling waar we samen aan gaan werken. We leren jouw kind om te leren, waarbij het ontwikkel­tempo en de leerbehoefte centraal staan. De inhoud van het onderwijs wordt om hem of haar heen georganiseerd, zowel bij het vakkenpakket als de inzet van docenten. Ook extra hulp en vak­overstijgende activiteiten organiseren we op deze manier. Alles wat jouw kind nodig heeft om tot de gewenste ontwikkeling te komen, is dus op één plaats aanwezig.

Coaches en vakdocenten­­

Dagelijks begeleiden coaches je kind bij het bereiken van zijn of haar leer­doelen. Naast de reguliere lessen kunnen leerlingen ook gebruik­maken van inloopuren bij de vakdocent. Daarnaast kunnen zij gedurende de week per mail en soms via Teams contact houden met de vak­docenten. Vragen stellen kan dus bijna altijd. Samen met de coaches zijn de vak­docenten intensief betrokken bij de leerroute van jouw kind. We zorgen ervoor dat de contact­momenten met de coaches en docenten aansluiten bij de behoefte van je zoon of dochter. Mocht er bij een bepaald vak meer directe instructie nodig zijn, dan krijgt je kind die ook. Voor een ander vak kan er juist minder behoefte zijn aan instructie­momenten. Zo gaan we individueel gericht en efficiënt om met kennisoverdracht.

“Niet elk kind gedijt in een scholen­gemeen­schap met duizend leerlingen. De klein­schalig­heid die je hier hebt, het gezien worden en je gezien voelen is zo belangrijk. Voor onze zoon en ik denk voor heel veel kinderen.”

Moeder Rogar, leerling 5 vwo

Veelzijdige omgeving

Het Infinity College biedt afwisseling in contact met docenten, een individueel programma, sport en cultuur. Rond de school zijn diverse sportfaciliteiten aanwezig. Volgens ons bestaat de goede manier van kennisoverdracht namelijk uit afwisseling waarin jij en je coach de regie hebben. Op deze manier geven wij de mogelijkheid om elkaars rol en taak te versterken. Zo reali­seren we een inspirerende en veelzijdige omgeving voor de leerlingen, docenten én coaches. We doen dit door gebruik te maken een onderwijs­concept met bewezen resultaat.

Vaste lestijden ­

Een voorspelbare omgeving is een belangrijke voorwaarde voor de inrichting van flexibel onderwijs. Voorspelbaarheid als het gaat om plaats en tijd. Onze school is daarom goed bereikbaar en voorzien van alle benodigde faciliteiten. De leerlingen worden van 09.00 tot 16.00 uur op school verwacht. Door deze lestijden is er minder of geen huiswerk thuis.

Waarom kiezen voor Infinity College?

✓ Bewezen onderwijsconcept ✓ Flexibele leerroutes ✓ Kleine klassen ✓ Alleen bevoegde docenten ✓ Fulltime professionele coach ✓ Persoonlijke aandacht ✓ Meer effectieve leertijd ✓ Goede sfeer ✓ Betaalbaar particulier onderwijs ✓ Diplomagarantie

Wil je meer weten over Infinity College? Ontdek het tijdens onze open dag!